CERTIFICAAT CHECK

Milieu Advies Heel biedt u de mogelijkheid om u direct inzage te geven in analyseresultaten van monsters die voor bodemonderzoek zijn genomen. Op deze manier willen wij een bijdrage leveren aan de bestrijding van fraude met bodemanalyses. Wanneer u hieronder het Alcontrol Rapportnummer en het bijbehorende Rapportverificatienummer intikt, kunt u het rapport met de analyseresultaten als pdf-document downloaden.