Indien grond en/of water verontreinigd zijn boven de interventiewaarde kan er sprake zijn van een geval van ernstige bodemverontreiniging. In geval van meer dan 25 m3 grond of 100 m3 grondwater dienen er al naar gelang de ernst en urgentie van het geval op enig moment sanerende maatregelen getroffen te worden om de bedreiging voor de volksgezondheid en/of milieu in het algemeen ongedaan te maken.

MAH is bekend met de mogelijkheden van de diverse bodemsaneringstechnieken die in de loop der jaren zijn ontwikkeld. Voor iedere bodemsanering wordt uitgegaan van de milieuhygiënisch, economisch en technisch meest verantwoorde saneringsaanpak. Ook hierbij geldt dat geen locatie hetzelfde is en daarom een op maat gesneden oplossing wordt aangedragen.

Vraag direct een vrijblijvende offerte aan!

VRAAG OFFERTE AAN
VRAAG OFFERTE AAN