Ter bescherming van het milieu en de gezondheid van mens en dier moet er in een aantal gevallen een bodemonderzoek uitgevoerd worden. Denk hierbij aan bouwvergunningaanvragen, grondtransacties, bestemmingsplanwijziging, waardebepaling en omgevingsvergunningen.

Bodemonderzoek dient met een grote mate van nauwkeurigheid en betrouwbaarheid te worden uitgevoerd. Er zijn immers grote risico’s en consequenties aan verbonden. MAH zorgt voor een op maat gesneden onderzoek waarbij de wensen van opdrachtgever en de eisen van het bevoegd gezag in evenwicht zijn.
Door haar sterk regionale verbondenheid is MAH bekend met de locatiespecifieke omstandigheden en de regionale bodemgesteldheid hetgeen van groot belang is voor juiste aanpak. Monsterneming wordt uitgevoerd door eigen, gecertificeerde, veldploegen waarna verder onderzoek plaatsvindt in geaccrediteerde laboratoria die beschikken over hoogwaardige apparatuur en technieken, zoals GC/MS, HPLC, IPC e.d.. Dit betekent dat de uitgevoerde analyses voldoen aan (inter)nationale kwaliteitsnormen en hierdoor een hoge mate van betrouwbaarheid bezitten.

Analyseresultaten kunnen, indien nodig, binnen 12 uur via geautomatiseerde datacommunicatie beschikbaar zijn en worden in overleg met onze betrokken adviseurs geïnterpreteerd. Hierna zorgen wij voor een helder en duidelijk rapport.

Vraag direct een vrijblijvende offerte aan!

VRAAG OFFERTE AAN
VRAAG OFFERTE AAN