Asbest is een verzamelnaam voor een aantal mineralen die zijn opgebouwd uit microscopisch kleine, (wol- en naaldachtige) vezels. De goede eigenschappen van asbest (sterk, slijtvast, bestand tegen hoge temperaturen, isolerend en goedkoop) is al eeuwen bekend. Sinds de jaren ’50 is het gebruik van asbest sterk toegenomen.

De meest toegepaste soorten zijn witte asbest (Chrysotiel), blauwe asbest (Crocidoliet) en bruine asbest (Amosiet). Pas later werd bekend dat asbest grote risico’s voor de gezondheid met zich mee kan brengen.

Voorafgaand aan sloop of renovatie bestaat de wettelijke verplichting om een volledige asbestinventarisatie te laten uitvoeren door een gecertificeerd asbestinventarisatie bureau. Milieu Advies Heel is gecertificeerd voor het uitvoeren van asbestinventarisaties conform het vigerende certificatieschema. Er wordt onderscheid gemaakt tussen visueel onderzoek (voorheen type A) en destructief onderzoek (voorheen type B). Het doel van het visueel en destructief onderzoek is in om de asbesttoepassingen volledig in kaart brengen. 

Het visueel onderzoek wordt uitgevoerd vóór de aanvraag van een sloopmelding (bij sloop en renovatie) en het opstellen van beheersplannen. Bij dit onderzoek wordt met licht destructief onderzoek de direct waarneembare asbesthoudende materialen en toepassingen in kaart gebracht .

Het destructief onderzoek wordt voorafgaand aan de renovatie- en/of sloopwerkzaamheden uitgevoerd. Eventueel in samenwerking met een sloper en of een gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf. Bij dit onderzoek worden ook de niet direct waarneembare asbesthoudende materialen en toepassingen in kaart gebracht.

In overleg kan worden afgesproken dat het destructief onderzoek zal worden uitgevoerd tijdens het visueel onderzoek zodat de rapportage voldoet aan de gevraagde doelstellingen (bijvoorbeeld bij badkamer, keuken en/of toiletrenovaties). 

Vraag direct een vrijblijvende offerte aan!

VRAAG OFFERTE AAN
VRAAG OFFERTE AAN

Certificeringen

Wij zijn gecertificeerd volgens de laatste normen en richtlijnen.